- وقتی کرگدنی را عاشق می‌کنی، در واقع کاری غیرممکن را انجام داده‌ای و این فرآیندی برگشت‌ناپذیر است... -
اسباب‌کِشی...

ساعت ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ ; ٢٧ اسفند ۱۳۸۸| آرشــــیــــــــو |